Obdelava osebnih podatkov

Način obdelave osebnih podatkov:

  1. Poleg podatkov v izbranih vnosnih poljih (ime in priimek oz. naziv podjetja, telefonska številka oz. e-mail naslov ter opcijsko naslov) se beleži čas pošiljanja povpraševanja ter IP naslov računalnika, s katerega je poslano povpraševanje.
  2. Pridobljene osebne podatke podjetje Senčila d.o.o. uporablja v skladu z določili Uredbe EU 2016/679 (Splošna uredba o varstvu podatkov) in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
  3. Posredovane podatke zbiramo z namenom pošiljanja ponudb oz. kontaktiranja strank za namene izmer. V primeru naročila se osebni podatki zbirajo za namen izstavitve računa. Vaših osebnih podatkov ne uporabljamo v tržne namene.
  4. Osebni podatki se obdelujejo ves čas trajanja storitev podjetja in hranijo še 5 let po koncu obravnave. V primeru realizacije naročila se osebni podatki hranijo v zakonsko prepisanem roku 10 let. Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov, torej po izpolnitvi namena, za katerega so bili ti zbrani, se osebni podatki trajno izbrišejo.
  5. Vaši osebni podatki, zbrani v fizični ali elektronski obliki, so strogo varovani pred nepooblaščenim dostopom in jih ne delimo z nikomer izven našega podjetja.
  6. V okviru zakonskih pristojnosti vaše osebne podatke posredujemo izbranim pogodbenim partnerjem, katere prav tako zavezuje Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov in Zakon o varstvu osebnih podatkov (npr. ponudniki poštnih oz. kurirskih storitev, ponudniki storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme, administratorju in skrbniku spletne strani oziroma računovodskemu servisu).
  7. Na vprašanja o zaupnosti vaših osebnih podatkov ter načinu njihovega zbiranja in obdelave oz. na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi osebnimi podatki vam bo odgovorila odgovorna oseba pri podjetju Senčila d.o.o. Vse vaše zahteve, ki zadevajo uveljavljanje pravic v zvezi z osebnimi podatki, v pisni obliki naslovite na naslov Senčila d.o.o., Celjska cesta 8 b, 3310 Žalec oz. naš na elektronski naslov: info@sencila-zalec.si. Za potrebe ugotovitve vaše identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo tudi dodatne podatke. Podjetje Senčila d.o.o. lahko ukrepanje zavrne zgolj v primeru, če dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati. Na vašo pisno zahtevo bomo odgovorili v zakonsko predpisanih rokih.

 

Podjetje Senčila d.o.o.